نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
برآورد قابلیت جریان سنگ ‌آهن و باطله در منطقه تخریب معدن زیرزمینی آنومالی 12 سه چاهون

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 43-66

10.22044/tuse.2019.8575.1370

علیرضا جبین پور؛ سیدحسین سعادت میرقدیم؛ علی‌رضا یار احمدی بافقی