نویسنده = ������������ �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
تخمین پاسخ ساختمان قاب بندی شده به نشست‌های القایی در اثر حفاری تونل‌های کم عمق

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-44

10.22044/tuse.2019.5029.1290

مهرداد امامی تبریزی؛ امیر نیم تاج؛ حسین عمرانی خیابانیان