نویسنده = �������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
بهینه‌سازی توزیع هوا در شبکه تهویه با به‌کارگیری روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: معدن زغال‌سنگ کلاریز شرقی)

دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 143-166

10.22044/tuse.2019.7344.1346

رضا شکورشهابی؛ حسین لاریجانی؛ ابراهیم الهی زینی؛ محمدحسین صادق زاده