نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی اثر انفجار در تونل‌های دوقلو بر روی لاینینگ تونل دچار سانحه و تونل مجاور با اشکال مختلف

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 33-47

10.22044/tuse.2018.5081.1292

وحید بابادی عکاشه؛ ابوالقاسم مظفری؛ کاظم برخورداری؛ علی اکبر حبیبی؛ سعید خسروی