نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
تعیین سیستم حمل‌ونقل بهینه جهت حفاری تونل‌های مکانیزه مترو

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-15

10.22044/tuse.2020.5547.1308

محمد جوادی؛ محمد صادق عباسی؛ محمد تمنایی