کلیدواژه‌ها = ارتفاع تسلیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منطقه تسلیم در روش تخریب بزرگ با استفاده از مدل‌سازی اجزا محدود و معیار نرخ کرنش پلاستیک

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 109-121

مهدی یاوری شهرضا؛ بهنام علی‌پنهانی؛ جواد لطفی گودرزی