کلیدواژه‌ها = مدلسازی عددی
تعداد مقالات: 3
2. امکان‏سنجی استفاده از سربار مصنوعی برای کاهش عمق شفت ورودی ماشین حفار مکانیزه ( مطالعه موردی شفت غربی خط 2 قطار شهری تبریز )

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 161-172

هوشنگ کاتبی؛ امیر حسن رضایی؛ مسعود حاجی علیلو بناب؛ ابوالفضل تاری فر