کلیدواژه‌ها = ارتفاع روباره
تعداد مقالات: 2
1. برآورد مقدماتی هزینه‌های ساخت تونل‌های کوتاه راه در محیط‌های سنگی با کیفیت متوسط تا خوب

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 77-85

میثم نجف زاده؛ احمد رضا صیادی؛ جعفر خادمی حمیدی


2. تعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 101-120

محمدرضا مومن‌زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی‌نژاد