کلیدواژه‌ها = ارتفاع روباره
تعداد مقالات: 3
تاثیر بارگذاری استاتیکی و شبه استاتیکی روباره بر جابجایی دیواره‌ی تونل

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 121-135

10.22044/tuse.2020.9331.1388

محمد حاجی عزیزی؛ منصور مصلا نژاد؛ مسعود نصیری؛ یزدان شمس ملکی


برآورد مقدماتی هزینه‌های ساخت تونل‌های کوتاه راه در محیط‌های سنگی با کیفیت متوسط تا خوب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 77-85

10.22044/tuse.2014.443

میثم نجف زاده؛ احمد رضا صیادی؛ جعفر خادمی حمیدی


تعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 101-120

10.22044/tuse.2014.258

محمدرضا مومن‌زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی‌نژاد