نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی پایداری جبهه‌ی حفاری تونل در محیط غیر اشباع با روش تحلیل حدی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-15

10.22044/tuse.2014.444

محمد امین نوذری؛ محمد ملکی؛ بهنام یوسفی