نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
بهبود روابط نظری برای رسم منحنی مشخصه زمین در تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن شرایط زهکشی شده

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12

10.22044/tuse.2015.527

سعید امیری؛ وحید محمدی قلعه عزیز؛ رضا صباغ کرمانی؛ احمد فهیمی فر


تحلیل تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن رفتار نرم کرنشی در ناحیه‌ی پلاستیک

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 13-28

10.22044/tuse.2013.118

احمد فهیمی‌فر؛ حامد قدمی؛ مسعود احمدوند؛ آروین عبدالمالکی