نویسنده = ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
مدل‌سازی عددی عملیات لوله‌شکافی در ماسه و رس

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 199-214

10.22044/tuse.2022.11410.1437

وحید غلامرضازاده؛ احسان طاهری