نویسنده = ���������������� ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
تعیین عمق مناسب برای حفر تونل‌های مترو با توجه به دیدگاه‌های فنی و هزینه‌ای؛ مطالعه موردی خط دوم قطار شهری تبریز

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 93-117

10.22044/tuse.2021.11263.1432

محمدرضا اکبرزاده ارپاچائی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ علیرضا طالبی نژاد