نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
ارزیابی تأثیر فشار تزریق بر نشست سطح زمین در حفاری با دستگاه EPB (مطالعه موردی: خط 2 متروی تبریز)

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 167-182

10.22044/tuse.2022.11221.1428

روح اله امجدی؛ فرهاد صمیمی نمین؛ حمید چاکری؛ محمد متین روحانی