نویسنده = ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
مدل‌سازی عددی اندرکنش تونل و گسلش نرمال در آبرفت ماسه‌ای

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 369-381

سارا بهمنی؛ علی نبی زاده