نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
توسعه نرم‌افزار کاربردی طراحی الگوی آتشکاری تونل

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 253-265

10.22044/tuse.2021.9970.1396

رضا اعلائی؛ جعفر خانی؛ سینا رستم‌آبادی؛ محمد غفوری مقدم