نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
تاثیر بارگذاری استاتیکی و شبه استاتیکی روباره بر جابجایی دیواره‌ی تونل

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 121-135

10.22044/tuse.2020.9331.1388

محمد حاجی عزیزی؛ منصور مصلا نژاد؛ مسعود نصیری؛ یزدان شمس ملکی