نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
بهبود روابط نظری برای رسم منحنی مشخصه زمین در تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن شرایط زهکشی شده

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12

10.22044/tuse.2015.527

سعید امیری؛ وحید محمدی قلعه عزیز؛ رضا صباغ کرمانی؛ احمد فهیمی فر