نویسنده = کاوه آهنگری
تعداد مقالات: 1
1. عبور دستگاه TBM از ایستگاه ساخته‌شده با استفاده از روش تکیه‌گاه سگمنتی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-182

10.22044/tuse.2019.7626.1350

مهدی بستامی؛ سید مصلح افتخاری؛ کاوه آهنگری؛ غلامحسن سهامی