نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
برآورد مقدماتی هزینه‌های ساخت تونل‌های کوتاه راه در محیط‌های سنگی با کیفیت متوسط تا خوب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 77-85

10.22044/tuse.2014.443

میثم نجف زاده؛ احمد رضا صیادی؛ جعفر خادمی حمیدی