نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
فاکتور تمرکز تنش دینامیکی اصلاح شده برای تونل های دو قلو دارای تفرق از طریق روش نوین FEM-Scattering Method

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 29-49

10.22044/tuse.2018.6167.1321

محمد علی نوده فراهانی؛ حمیدرضا وثوقی فر؛ بهنام پرماس؛ بابک افشین فر