نویسنده = �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
بررسی پایداری دراز‌ مدت مغار نیروگاه سدآزاد با استفاده از نتایج ابزاردقیق

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 49-62

10.22044/tuse.2018.5455.1302

هاشم زارعی؛ مرتضی احمدی؛ محمدرضا شاهوردیلو