نویسنده = ����������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
بررسی تاثیر خصوصیات درزه‌ها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونل- مطالعه‌ی موردی: تونل سوم کوهرنگ

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 155-167

10.22044/tuse.2014.257

رامین رفیعی؛ احمد رمضان‌زاده؛ فرهنگ سرشکی؛ اسماعیل موحدی‌نژاد