نویسنده = حامد قدمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ظرفیت روانگرایی در تونل‌ها - مطالعه موردی: قطعه شرقی- غربی‌تونل خط هفت متروی تهران

دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 63-79

مسعود احمدوند؛ امیرحسین منجمی؛ حامد قدمی


2. تحلیل تونل‌های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن رفتار نرم کرنشی در ناحیه‌ی پلاستیک

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 13-28

احمد فهیمی‌فر؛ حامد قدمی؛ مسعود احمدوند؛ آروین عبدالمالکی