نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
تعیین تنش مماسی اطراف تونلهای مربع شکل با استفاده از توابع پتانسیل مختلط

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 47-58

10.22044/tuse.2016.624

مهدی زمانی لنجانی؛ ساناز امجدیان؛ رضا خرداد