نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی پاسخ‌های‌ لرزه‌ای و خسارات ایجاد شده در تونل‌ها با در نظرگرفتن مولفه قایم زلزله

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 13-32

10.22044/tuse.2015.528

محمدرضا مؤمن زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد؛ پنام زرفام