موضوعات = مدلسازی و تحلیل عددی
تعیین عرض مناسب پایه حائل در معدن زغال‌سنگ طبس با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 8، شماره 2، مهر 1398، صفحه 183-201

10.22044/tuse.2019.8151.1358

محمدرضا زارع؛ مهدی نجفی؛ جواد غلام نژاد؛ علی روح


فاکتور تمرکز تنش دینامیکی اصلاح شده برای تونل های دو قلو دارای تفرق از طریق روش نوین FEM-Scattering Method

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 29-49

10.22044/tuse.2018.6167.1321

محمد علی نوده فراهانی؛ حمیدرضا وثوقی فر؛ بهنام پرماس؛ بابک افشین فر


بررسی اثر انفجار در تونل‌های دوقلو بر روی لاینینگ تونل دچار سانحه و تونل مجاور با اشکال مختلف

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 33-47

10.22044/tuse.2018.5081.1292

وحید بابادی عکاشه؛ ابوالقاسم مظفری؛ کاظم برخورداری؛ علی اکبر حبیبی؛ سعید خسروی


بررسی پایداری دراز‌ مدت مغار نیروگاه سدآزاد با استفاده از نتایج ابزاردقیق

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 49-62

10.22044/tuse.2018.5455.1302

هاشم زارعی؛ مرتضی احمدی؛ محمدرضا شاهوردیلو


Performance-Based Seismic Assessment of Shallow Tunnels using Pushover Analysis

دوره 7، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 63-81

10.22044/tuse.2015.376

ماهان پاسدارپور؛ شهرام وهدانی


بررسی اندرکنش سازه-تونل دراثر ارتعاش ناشی از حرکت قطار با استفاده از روش مرز مقیاس شده‌

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 85-97

10.22044/tuse.2015.550

مسعود حاجی علیلوی بناب؛ حمیدرضا توحیدوند؛ بابک بالازاده


بررسی پایداری جبهه‌ی حفاری تونل در محیط غیر اشباع با روش تحلیل حدی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-15

10.22044/tuse.2014.444

محمد امین نوذری؛ محمد ملکی؛ بهنام یوسفی


تعیین ضریب رفتار اعوجاجی تونلی با مقطع بیضی ناقص با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 101-120

10.22044/tuse.2014.258

محمدرضا مومن‌زاده؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی‌نژاد


بررسی تاثیر خصوصیات درزه‌ها بر روی جریان پایدار آب ورودی به تونل- مطالعه‌ی موردی: تونل سوم کوهرنگ

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 155-167

10.22044/tuse.2014.257

رامین رفیعی؛ احمد رمضان‌زاده؛ فرهنگ سرشکی؛ اسماعیل موحدی‌نژاد