نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
بررسی عددی عوامل مؤثر بر توزیع فشار در ناحیه تماس دیسک و سنگ در فرآیند برش خطی سنگ

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 27-42

10.22044/tuse.2017.4979.1288

رضا محمدی؛ جعفر خادمی حمیدی؛ فرهاد صمیمی نمین


برآورد مقدماتی هزینه‌های ساخت تونل‌های کوتاه راه در محیط‌های سنگی با کیفیت متوسط تا خوب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 77-85

10.22044/tuse.2014.443

میثم نجف زاده؛ احمد رضا صیادی؛ جعفر خادمی حمیدی