نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
برآورد عرض مناسب فضای استخراجی در روش تبدیل به گاز کردن زیرزمینی زغال‌‌سنگ (UCG)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 65-75

10.22044/tuse.2014.448

مهدی نجفی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ رضا خالوکاکایی